Relatie met gemeente

Relatie met Gemeente Alphen-Chaam

Een stichting als COAC kan niet bestaan zonder een goede werkrelatie met de Gemeente Alphen-Chaam. Onderdeel van die werkrelatie is het mede-subsidiëren van activiteiten van COAC.

In de vergadering van Burgemeesters en Wethouders van 28 maart 2023 is besloten om bij de herstart van de activiteiten een subsidie te verlenen. Daarnaast is de intentie uitgesproken om COAC te blijven subsidiëren voor tenminste de jaren 2024 t/m 2026.

Deze subsidie is bestemd voor onderstaande doelen:

  • Het verbinden van de culturele partners en de Cittaslow supporters om daarmee het draagvlak voor en zichtbaarheid van kunst en cultuur te vergroten binnen onze gemeente.
  • Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van deelname aan cultuur.
  • Het ondersteunen en adviseren van initiatieven om zo een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen onze gemeente te stimuleren.
  • Het adviseren van de gemeente bij kunst/ cultuur subsidieverzoeken.


Voorts heeft de gemeente ingestemd met het door COAC opgestelde beleidsplan 2023/ 2024.