De historie van stichting COAC

Bepalende ontwikkelingen

De Stichting Cultuurontwikkeling Alphen Chaam (COAC) werd 31 oktober 2011 ingescheven bij de notaris. Er zijn waarschijnlijk heel wat gesprekken aan vooraf gegaan, maar dit is de officiële datum, terug te vinden op de Stichtingsakte.

Bij het ontstaan van COAC zijn enkele ontwikkelingen bepalend geweest.

  • Er was een initiatief om mee te doen aan de verkiezing van Culturele hoofdstad van Europa. Dit initiatief was vooral uitgegaan van de grote steden in Noord-Brabant. Door gezamenlijk op te trekken dacht men meer kans te maken voor uitverkiezing.
  • Het platteland van Brabant was hierbij ondervertegenwoordigd. Om de bijdrage van het platteland te onderstrepen werd er een gemeente uitgezocht, die dat zou kunnen waarmaken.
  • Het oog viel op de “Cittaslow” gemeente Alphen-Chaam. Om invulling te geven aan dit idee was er een ruime subsidie beschikbaar van de Provincie Noord-Brabant. Het ingeschakelde extern bureau publiceerde een Ideeënboek. Dit werd gezien als de toekomstige agenda voor een gemeentelijk cultuurprogramma.
  • Het overblijvende deel van de subsidie werd o.a. gebruikt voor co- financiering van culturele uitingen in de gemeente.
  • De vorm waarin dit werd gegoten was de oprichting van de Stichting Culturele ontwikkeling Alphen- Chaam (COAC).
  • Vanaf 2011 werden verschillende besturen geformeerd en werd actief ondersteuning gegeven aan vernieuwende initiatieven op cultureel gebied.
  • Een van de laatste, door COAC geïnitieerde projecten was in 2015, Cittastour, waarbij ook de scholen meededen aan een project rondom de Cittaslow gedachte. Hierna werd het bestuur inactief en stopte de gemeente ook de toestroom van subsidie.
  • De aanleiding voor de revitalisering van COAC ligt bij de organisatie van de Kunst- en cultuurroute Galder- Strijbeek op 18 september 2022. Dit was, mede door de vele reacties van deelnemende amateur kunstenaars, een groot succes. De betreffende werkgroep was een los verband van enthousiaste cultuurliefhebbers, zonder een formele status.
  • In gesprekken met het inactieve bestuur van COAC, kwam de mogelijkheid naar voren om een nieuw bestuur te formeren voor COAC, door een deel van de werkgroep Kunst- en cultuurroute Galder-Strijbeek.
  • Deze mogelijkheid werd aangegrepen, er werd een nieuw bestuur samengesteld en de gesprekken met de gemeente werden heropend.


Vanaf januari 2023 is het nieuwe bestuur volop bezig om COAC nieuwe stijl, weer op de kaart te zetten in de gemeente Alphen- Chaam.