Stichting Culturele Ontwikkeling Alphen Chaam

De Acht, nu ook in Galder-Strijbeek

De stichting Culturele Ontwikkeling Alphen Chaam ( COAC) organiseert  in samenwerking  met Dorpshuis De Leeuwerik in Galder  een filmavond .

Vertoond wordt De Acht , een  film  waarin vrijwilligers uit Chaam gevolgd  worden bij de voorbereidingen voor de wielerronde De Acht van Chaam .

Voorafgaand aan de film hebben we een kort gesprek met een van de hoofdrolspelers  Mart Verhees. Hij is van kinds af aan bij de Acht van Chaam betrokken geraakt en na vertoning van de film zingt Frank van Osch , een van de producenten van de film, drie nummers waaronder de titelsong van de film.

Reserveer de datum , 8 mei . Zaal open om 19.30 uur. Start programma om 20.00 uur.

De entreeprijs is € 5.,

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door van Boxel, Tweewielers, de fietsenwinkel van Galder. r

Ontmoet stichting COAC

De Stichting Culturele Ontwikkeling Alphen Chaam (COAC)  is opgericht in 2011. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, in gang zetten, ondersteunen en coördineren van activiteiten op cultureel gebied.

Daarbij gaat het onder meer om het beschikbaar stellen van startsubsidies voor culturele activiteiten binnen de Gemeente Alphen-Chaam. Er vindt samenwerking met de supporters van CittaSlow plaats, zodat de kernwaarden van deze Cittaslow-gemeente worden geborgd.

Onze missie

COAC kiest voor een verbindende rol om daarmee het draagvlak voor en zichtbaarheid van kunst en cultuur te vergroten binnen de Gemeente Alphen-Chaam. Door het leggen van deze verbindingen, wil COAC bereiken dat een groter en breder publiek wordt aangesproken door de culturele activiteiten in de regio.

Onze visie

Cultuur is voor iedereen!

Cultuur verrijkt het leven!

Door cultuurontwikkeling, leer je verder kijken dan je eigen omgeving!

We brengen mensen en werelden samen, om cultuur tot leven te brengen.

Onze doelen

Het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen de gemeente Alphen Chaam door het ondersteunen en adviseren van initiatieven. COAC wordt de verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken, zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de regio.