Stichting Culturele Ontwikkeling Alphen Chaam

Ook in 2023 Kunst- en cultuurroute in Galder-Strijbeek

Ontmoet stichting COAC

De Stichting Culturele Ontwikkeling Alphen Chaam (COAC)  is opgericht in 2011. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, in gang zetten, ondersteunen en coördineren van activiteiten op cultureel gebied.

Daarbij gaat het onder meer om het beschikbaar stellen van startsubsidies voor culturele activiteiten binnen de Gemeente Alphen-Chaam. Er vindt samenwerking met de supporters van CittaSlow plaats, zodat de kernwaarden van deze Cittaslow-gemeente worden geborgd.

Onze missie

COAC kiest voor een verbindende rol om daarmee het draagvlak voor en zichtbaarheid van kunst en cultuur te vergroten binnen de Gemeente Alphen-Chaam. Door het leggen van deze verbindingen, wil COAC bereiken dat een groter en breder publiek wordt aangesproken door de culturele activiteiten in de regio.

Onze visie

Cultuur is voor iedereen!

Cultuur verrijkt het leven!

Door cultuurontwikkeling, leer je verder kijken dan je eigen omgeving!

We brengen mensen en werelden samen, om cultuur tot leven te brengen.

Onze doelen

Het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen de gemeente Alphen Chaam door het ondersteunen en adviseren van initiatieven. COAC wordt de verbinder die door het aangaan en creëren van (nieuwe) netwerken, zorgt voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de regio.