Ontstaan Stichting Cultuur Ontwikkeling Alphen-Chaam

Cittaslow gemeente Alphen-Chaam heeft veel te bieden op het gebied van kunst & cultuur. Niet voor niets werd Alphen-Chaam uitgenodigd om de culturele component van het Cittaslow-concept uit te werken om zo een bijdrage te leveren aan het streven van de vijf grootste Brabantse steden om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018.

In 2011 heeft dit geleid tot diverse nieuwe initiatieven en activiteiten die op hun beurt weer geleid hebben tot o.a. het oprichten van Stichting Cultuur Ontwikkeling Alphen-Chaam (COAC).

Missie en Visie

Missie: (waar staan we voor, onveranderlijk) Stichting COAC wil bijdragen aan een hechte, zelfbewuste gemeente die culturele ‘kruisbestuivingen’ aangaat binnen de gemeenschap en daarbuiten.

Visie: (waar gaan we voor) Op artistieke wijze inspireren en activeren van mensen om projecten op te zetten en uit te voeren binnen de gemeenschap Alphen-Chaam. 

Strategie / werkwijze: (hoe doen we dat) Binnen de kaders van de opgestelde citeria, aanvragen voor subsidie in de vorm van cofinanciering honoreren. Daarnaast zorgt de stichting voor fondswerving om financiën te garanderen.

Bestuur stichting COAC

Het bestuur van Stichting COAC bestaat momenteel uit 4 enthousiaste inwoners uit de gemeente. Allen dragen zij de gemeente en de ontwikkelingen op het gebied van Cultuur en Ontwikeling een warm hart toe.

Terry van Tilborg - voorzitter

Marielle Lauwers - Penningmeester

Marionne Westra - Secretaris

Nicolette Zwinkels - bestuurslid