Criteria voor cofinanciering

Om in aanmerking te komen voor cofinanciering door Stichting CultuurOntwikkeling Alphen-Chaam moeten aanvragen voldoen aan onderstaande criteria:

 • Aansluiten bij ten minste één van de twee uitgangspunten en de daaraan gekoppelde vijf bouwstenen vanuit de artistieke visie van ‘Hallo Brabant, wij zijn Alphen-Chaam’.
 • Gebruik maken van het projectformulier aanvraag cofinanciering COAC, waarin gevraagd wordt naar doel, resultaat, kosten e.d.
 • Geen standaardactiviteiten;
 • Het aanbod heeft iets bijzonders te bieden (eigenheid) en voegt iets toe aan het bestaande aanbod op kunst- en cultuurgebied (onderscheid).
 • Het evenement/project trekt en bindt zoveel mogelijk publiek.
 • Artistieke kwaliteit
 • Bevorderen van het saamhorigheidsgevoel en/of samenwerking (verbinden)
 • Bevorderen van diversiteit van cultuur.
 • Uitwisseling en verbinden van culturen en muzen(cross-overs)
 • Bevorderen deelname van inwoners van Alphen-Chaam, maar ook daar buiten
 • Laagdrempelig voor publiek en deelnemers
 • Aannemelijk maken dat zonder subsidie betreffende project niet gerealiseerd kan worden.